Hajnál 2017

Ej, ale ten rôčik ubehol, sťa by bičom plesol. A fašiangy aj bez pozvania  si otvorili  vrátka  plné zábavy a hodovania. Veď, akože by to bolo, keby sme zabúdali na tradície a zvyky , ktoré nám dali do vienka naši predkovia. No v minulosti , ako píšu  naše dejiny, boli  fašiangy  oveľa hlučnejšie, ako dnes. Ľudia mali k sebe oveľa bližšie a vedeli to veru poriadne roztočiť.

Podľa dĺžky fašiangového obdobia sa hovorilo o dlhých a krátkych fašiangoch. Žartovne sa hovorilo, že keď je krátky fašiang, vydajú sa aj škaredé dievčatá. Ale my  teraz máme už len pekné dievčatá a tie veru nemusia čakať na krátky fašiang. V našom slovenskom prostredí to bolo dané aj roľníckou kultúrou. Hoci sa už gazdovia pripravovali na jarné práce, ešte nebolo veľa roboty, takže okrem priadok a páračiek bol čas aj na svadby. Trvali dlhšie ako dnes a bola to slávnosť nielen rodiny, ale celej dediny, čo už v dnešnej uponáhľanej dobe neplatí.

Tento rok sa konal  Hajnál v našej obci  25. februára. Na túto udalosť sa už tešili  nielen tí najmenší, ale aj mnohí dospelí, ktorí si dávajú za „povinnosť“ ísť do sprievodu ,aby tým podporili organizátorov, ktorí sa snažili  túto akciu  čo najlepšie pripraviť. Začiatok sprievodu masiek sa začal o 13.00 hod od Lesnej správy . Postupne sa k sprievodu masky  pridávali, idúc celou dedinou, až na Rínok. Prezentovali sa tu veru masky všelijaké. Dokonca prišiel aj Obelix so svojím synom, krásne dievčatá v krojoch , nádejní futbalisti, malá čertica, pán kráľ, kovboj... Akoby to bolo, keby chýbal čert, na ktorého si už deti zvykli a vôbec sa ho nebáli. Tentoraz bola v sprievode  aj smrtka, ktorá, ako povedala, iba prechádzala našou dedinkou za prácou, no keď videla taký krásny sprievod, zabudla na svoje povinnosti a rada sa pridala. No a takto, pekne všetci, za rezkej hudby  muzikantov  a spevu našej Lúčky, sme sa dotiahli  až na Rínok. Tam p.starostka  Simona Guláková ocenila víťazné masky a už potom, len hurá na  výborné zabíjačkové špeciality, ktoré pripravili  členovia  DHS . Pekné počasie prilákalo veľa  ľudí, ktorí  sa prišli pozrieť na toto podujatie. Dievčatá v Kafe sa mali veru čo zvŕtať, aby všetkých k spokojnosti obslúžili. Dobrá nálada  pokračovala  aj v priestoroch Kafe na Rínku., kde sa muzikanti aj so svojími  hudobnými nástrojmi presunuli. A tu bolo veru nielen do spevu, ale aj do tanca.  A na záver Hajnálu sa o 20.00 hod  pomaly  v kultúrnom dome začala rozbiehať zábava, kde do tanca vyhrávala skupina RDS. Krásny deň  bol za nami, na ktorý zostanú už iba milé spomienky na tých, ktorí mu svojou prítomnosťou  dodali tú nádhernú atmosféru  a dobrý pocit, že sú ľudia, ktorí si vedia oceniť prácu organizátorov a prispeli  k tomu aj svojou účasťou v sprievode masiek. Poďakovanie patrí organizátorom, ktorými bola obec Svätý Anton a DHS vo Svätom Antone. Ďakujeme všetkým za účasť a o rok dovidenia!

Alica Gajanová

 

Foto: Lubo Lužina

Fotogaléria: