Denné centrum pre seniorov

Na ustanovujúcej schôdzi dňa 6. 9. 2017, ktorá sa konala v kultúrnom dome vo Svätom Antone obnovilo svoju činnosť Denné centrum pre seniorov, (ďalej len DC) ktoré patrí pod obec Svätý Anton. Na schôdzi sa zúčastnila p. starostka Simona Guláková a 18 členov z celkového počtu 21. Do výboru boli zvolení:

Predseda           Alica Gajanová
Podpredseda    Helena Račková
Pokladník           Eva Oravcová
Členovia             Blažena Kružlicová, Marian Buzalka

Revízna komisia:
Marcela Skarbová
Agnesa Binderová.

Stretávanie členov DC bude každú stredu v kultúrnom dome od 14.00 hod. Kto má záujem prísť medzi nás radi ho privítame. Prihlásiť sa môžete v knižnici, ktorá je otvorená: Pondelok a piatok od 10.00 hod – 15.00 hod. a v stredu od 10.00 hod do 13.00 hod. Môžete však  prísť rovno do kultúrneho domu, kde po vyplnení prihlášky a zaplatení členského sa stane našim členom. Budeme sa snažiť, aby činnosť v DC bola zaujímavá  a pestrá. Ale to všetko záleží aj od vás členov, aký postoj k tomu zaujmete a ako sa budete navzájom rešpektovať a spolupracovať. Sám výbor nezmôže nič a preto budem veľmi rada, keď sa tu budeme schádzať ako jedna veľká rodina, ktorá bude držať spolu. Ako sa hovorí, začiatky sú vždy ťažké, ale nie také, aby s nedali prekonať a ja pevne verím, že dokážeme svoj seniorsky vek naplniť krásnymi chvíľami na spoločných akciách. 

Alica Gajanová
Predseda Denného centra pre seniorov

Fotogaléria: 
Denné centrum pre seniorov
Denné centrum pre seniorov
Denné centrum pre seniorov
Denné centrum pre seniorov
Denné centrum pre seniorov