Beseda so psychologičkou

Predmetom psychológie je skúmať podstatu zákonitosti psychiky dospelého človeka žijúceho v podmienkach našej civilizácie. Psychológia sa najvšeobecnejšie vymedzuje ako náuka o psychike.  Je to veda o prežívaní a správaní. Kým prežívanie zisťujeme  iba  u človeka, zatiaľ správanie pozorujeme aj u živočíchov. Psychika je vo svojej podstate funkciou nervovej sústavy, najmä mozgu.

Niekedy je veľmi dobré, keď si človek vypočuje aj odborníka v tejto oblasti. Určite je to nie na škodu, ale skôr mu to môže pomôcť v určitých životných situáciách.

A tak v rámci akcií v knižnici a na základe záujmu  sa konali už dve besedy so psychologičkou PhDr. Martou Halašovou PhD. Podľa hodnotenia zúčastnených na besede, boli veľmi spokojné  a odchádzali s dobrým pocitom. Podľa záujmu sa tieto besedy môžu konať raz do mesiaca.

Alica Gajanová

Fotogaléria: 
Beseda so psychologičkou