8. máj - Deň víťazstva

Druhá svetová vojna vypukla 1. septembra 1939, keď hitlerovské Nemecko napadlo Poľsko. Vojská agresorov v prvých rokoch vojny dosahovali veľké víťazstvá na všetkých frontoch. K obratu v prospech spojencov, na čele ktorých stáli veľmoci - ZSSR, Veľká Británia a USA, došlo na prelome rokov 1941 a 1942, keď sovietske vojská odrazili nápor fašistov v bitke o Moskvu. O rok neskôr zopakovali prelomový úspech v bitke o Stalingrad. Tu Červená armáda víťazne zavŕšila v zime v roku 1943. Po ťažkých bojoch, ktoré trvali 6 rokov, nadišiel deň, keď nacistické Nemecko kapitulovalo. Jeho porážka predstavuje podľa historika vo svetových a v v slovenských dejinách významný medzník. Tí, čo položili životy za našu slobodu, sa dajú počítať na tisíce. Ich mená sú vyryté na pomníkoch padlých, ale mali by sme si pre ne nájsť miesto aj v našich srdciach, aby sme na nich nikdy nezabudli. Tento rok sme si pripomenuli už 72. výročie víťazstva nad fašizmom. Ani v našej obci sa nezabúda, ale spomína, aby sme nezabudli. Slávnostné položenie venca k pomníku padlých prebehla za účasti starostky obce Simony Gulákovej, p. Ladislava Šillu, členov DHS a občanov Svätého Antona. Po krátkom príhovore p. starostky bola zapálená vatra. Účastníci osláv si mohli pochutnať na chutnom guľáši, ktorý pripravili členovia DHZ vo Svätom Antone. V Kafe na Rínku ich zas čakalo nielen skvelé občerstvenie, ale aj chutná klobáska. Oslavy sa skončili, ale spomienky na tých, ktorí položili životy za našu slobodu, sa nikdy nestratia. Česť ich pamiatke!

Alica Gajanová

Fotogaléria: 
8. máj -  Deň víťazstva
8. máj -  Deň víťazstva
8. máj -  Deň víťazstva
8. máj -  Deň víťazstva
8. máj -  Deň víťazstva
8. máj -  Deň víťazstva