750. výročie prvej písomnej zmienky o obci

Ako sa hovorí, že každej piesni koniec býva, tak aj v našej obci sa skončili krásne a veľkolepé oslavy 750. výročia od prvej písomnej zmienky. Počasie prialo a vôbec sa nesnažilo pokaziť nádhernú balónovú výzdobu, ktorá sa na nás usmievala z pódia na Rínku. Oslavy otvorila krásnym príhovorom starostka obce Simona Guláková, v ktorom načrela do minulosti našej obce a zároveň privítala všetkých prítomných. Zlatým klincom programu bol DĽS Lúčka Svätý Anton pod vedením Martina Kminiaka, DĽS Podhorčan a žiaci zo ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga s Legendou o svätom Hubertovi, ktorú so žiakmi nacvičili p. učiteľky: Mgr. Jurana Takáčová, Mgr. Veronika Lipovská a Martina Húsková. Vyhodnotenie najkrajšej predzáhradky a udelené vecné ceny určite potešili. Ale akoby to bolo bez vtipného a skvelého moderátora Erika Forgáča, ktorý sa vedel vynájsť v každej situácii. Zatiaľ čo kultúrny program na Rínku pokračoval, pozvaní hostia sa odobrali do kultúrneho domu, kde im boli odovzdané pamätné a ďakovné listy. Na Rínku sa vystriedali v kultúrnom programe hudobná skupina Kružlicovci, spevokol Štiavničan, heligónkari a ĽS Lipka.

Prečítajte si celý článok ...