73. výročie SNP – Svätý Anton

Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja počas druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie vojnovej Slovenskej republiky. Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana  pred nemeckými okupačnými jednotkami. Česko-slovenská armáda na Slovensku bolo vojenské zoskupenie slovenských povstaleckých síl a hlavná zložka ozbrojených síl povstalcov počas SNP cez druhú svetovú vojnu. V priebehu septembra 1944 početný stav jej vojska dosahoval okolo 60 000 mužov.

Partizánska vojna alebo drobná vojna je forma vedenia ozbrojeného konfliktu, ktorá sa väčšinou vyhýba veľkým bitkám, ale sústredí sa na menšie prepadové akcie. Jej podstatou je fakt, že menšie, ťažko polapiteľné vojenské útvary partizánov môžu spôsobovať ťažkosti aj lepšie vyzbrojenému a organizovanému nepriateľovi, ak ho budú napádať v správnom momente na slabých miestach, najčastejšie zo zálohy. Partizánsky spôsob boja sa vyznačuje malými skupinkami bojovníkov, ktorí operujú zväčša v neprehľadnom teréne, kde môžu ľahko uskutočňovať taktiku „udri a uteč“. Po útoku sa partizánska skupina rýchlo premiestni alebo schová, zväčša v dopredu pripravených úkrytoch v známom teréne skôr, než by ich ostatné nepriateľské jednotky mohli ohroziť. Ako neprestupný a neprehľadný terén partizáni s úspechom využívali aj husto obývané oblasti, ktoré nepriateľ v dôsledku veľkej koncentrácie obyvateľstva nemôže dokonale kontrolovať a strážiť. Aj partizánska vojna si vyžiadala tisíce padlých a zavraždených. 

Nezabúdajme na tých, ktorí položili svoje životy, aby sme my mohli žiť v mieri. Zostala nám už iba tichá spomienka  a položenie venca k pomníku padlých ako poďakovanie, ktoré ešte môžeme z úcty k nim urobiť.

Tak, ako v mnohých mestách a obciach na Slovensku sa konajú oslavy SNP, tak aj v našej obci sme sa zišli v sprievode starostky obce Simony Gulákovej, p. Šillu a členov DHZO, aby sme položili veniec vďaky za našu slobodu. Zapálenie vatry na Rínku,  veselá muzika z Hodruše Hámrov a chutné klobásky, ktoré pripravili členovia DHZO Svätý Anton, spestrili pekné posedenie občanov. Poďakovanie patrí organizátorom osláv, ktorými boli: Obec Svätý Anton a DHZO Svätý Anton.

 

Alica Gajanová

Fotogaléria: 
73. výročie SNP – Svätý Anton
73. výročie SNP – Svätý Anton
73. výročie SNP – Svätý Anton
73. výročie SNP – Svätý Anton
73. výročie SNP – Svätý Anton
73. výročie SNP – Svätý Anton
73. výročie SNP – Svätý Anton
73. výročie SNP – Svätý Anton
73. výročie SNP – Svätý Anton
73. výročie SNP – Svätý Anton
73. výročie SNP – Svätý Anton
73. výročie SNP – Svätý Anton
73. výročie SNP – Svätý Anton
73. výročie SNP – Svätý Anton
73. výročie SNP – Svätý Anton
73. výročie SNP – Svätý Anton