Vážení priatelia,

vitajte na oficiálnych stránkach obce Svätý Anton. Patríme medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce obce v našom regióne s bohatým spoločenským, kultúrnym aj športovým dianím.

Príjmite pozvanie na naše stránky. Veríme, že na nich nájdete všetky potrebné informácie a stanete sa ich pravidelnými návštevníkmi.

Stredoslovenská energetika – distribúcia oznamuje občanom, že dňa 02. 12. 2015 (streda) v čase od 7:30 do 15:30 (závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy) v časti obce čísla domov 143 – 168, 413, 464, 465, 581 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy.

Mikuláš 2015

Príloha: 

Nadácia ESET

Nadácia ESET sa po druhý krát rozhodla podporiť obec Svätý Anton, ktorá zriadila a prevádzkuje materskú školu so základnou školou, darom - sumou 2000,- €. Dotáciu je príjemca povinný použiť na jeden alebo viacero z nasledovných účelov:

 • výmenu zdravotne nevyhovujúceho koberca v triede za plávajúcu podlahu,
 • z bezpečnostného hľadiska potrebnú výmenu linolea na hlavnom schodišti v budove Materskej Školy vo Svätom Antone,
 • položenie protišmykovej dlažby pred hlavným vchodom do budovy materskej školy.

Týmto chcenie vysloviť nadácii ESET úprimné poďakovanie.

Obec Svätý Anton vyslovuje úprimné poďakovanie pánovi Ing. Štefanovi Komanovi, generálnemu riaditeľovi firmy VEMEX ENERGO s.r.o., za poskytnutie peňažného daru vo výške 1000€ na podporu verejnoprospešného účelu - vybudovanie spevneného chodníka spájajúceho objekty základnej školy a materskej školy Ferdinanda Coburga v našej obci. Práce boli úspešne ukončené v mesiaci október 2015. Poďakovanie patri aj pánovi Jozefovi Kružlicovi, ktorý dielo realizoval a poslancom OZ pánovi Rastislavovi Kondekovi a Jánovi Skarbovi, ktorí sa taktiež veľkou mierou podieľali na jeho výstavbe. Vybudovaním chodníka sme tak spoločne vytvorili bezpečný prechod pre naše deti, zamestnancov ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga, ale i pre všetkých, ktorí túto cestu využívajú.

Ďakujeme.

Obsah:

 • Návšteva ministra školstva Juraja Draxlera
 • Nové ozvučenie a oprava parketu
 • Slovo má starostka
 • ...čo k tomu dodať? (obecný podnik)
 • Nadácia ESET opät obdarúva
 • Návšteva starostov
 • Z rokovania obecného zastupiteľstva
 • "Zázračný" 25. ročník Dní Svätého Huberta
 • Za boha, kráľa a vlasť! Koháryovci v uhorských dejinách
 • Cech školský
 • Kuk do školy a škôlky
 • Kaplnka neďaleko Ranča Nádej
 • Banskoštiavnická fanfára

 

Jednoizbové byty – garsónky

V dňoch 5. a 6. septembra 2015 sa v našej obci uskutočnil 25. ročník Dní sv. Huberta. Aj napriek nepriaznivému počasiu tento jubilejný ročník navštívilo takmer 7000 návštevníkov.

Obecný úrad pri tejto príležitosti usporiadal na Rínku kultúrny program. Počas týchto dvoch dní vystúpili hudobné skupiny Kružlicovci, Pohoda a RDS. Celým programom nás sprevádzal výborný moderátor pán Ivan Beňo. Nechýbala ani zaujímavá tombola, v ktorej bolo viac ako 50 cien. Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým sponzorom - Hotel Thermal Vyhne, Kafé na Rínku, Mirador, Komunálna poisťovňa a firma Lusien. Zároveň ďakujeme všetkým stánkarom, ktorí prispeli do tomboly vecnými cenami.

Veríme, že program na Rínku bol spestrením poľovníckych slávností a tešíme sa na ďalší ročník.

Obsah:

 • Dni svätého Huberta
 • Slovo má starostka
 • Z rokovania OZ
 • Biela pastelka
 • Naše ihrisko - smetisko

 

Obecná knižnica je otvorená :

Pondelok 10.00 hod. 16.00 hod.
Streda 10.00 hod. 15.00 hod.
Piatok 10.00 hod. 15.00 hod.

 

Srdečne  Vás víta

Alica Gajanová

Od soboty 4.7.2015 začína ordinovať v Banskej Štiavnici MUDr. Štefan Kóňa - ortopéd, chirurg a úrazový chirurg.

Ordinačné hodiny: Sobota

Ortopédia 09:00 -15:00 hod.
Úrazová chirurgia 15:00 -16:00 hod.
Chirurgická ambulancia 16:00 -17:00 hod.

Každý pacient sa musí objednať na mobilnom čísle 0907 722 377

Ambulancia sa nachádza v zdravotnom stredisku Medicentrum BS na sídlisku Drieňová, na ulici Energetikov číslo 1.

30.11.2015 Zvoz plastov
10.12.2015 Zvoz komunálneho odpadu