Vážení priatelia,

vitajte na oficiálnych stránkach obce Svätý Anton. Patríme medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce obce v našom regióne s bohatým spoločenským, kultúrnym aj športovým dianím.

Príjmite pozvanie na naše stránky. Veríme, že na nich nájdete všetky potrebné informácie a stanete sa ich pravidelnými návštevníkmi.

Dňa 21.01.2016 sa v našom vykúrenom Kultúrnom dome, vo veľmi priateľskej atmosfére stretli dôchodci z našej obce a Štefultova. Jedným z hlavných dôvodov tohto stretnutia bol aj krst CD, na ktorom sú krásne ľudové piesne naspievané v podaní členov týchto klubov dôchodcov. Okrem výbornej atmosféry, ktorá tu vládla, šikovné ženičky nachystali pohostenie a príjemnú atmosféru dotvárali Duo Danyo, hrou na harmoniku a spievaním ľudových piesní, ktoré chytili za srdce každého. Tak sa tu spievalo, tancovalo a medzi tým sa hostili na dobrotách, ktoré si nachystali.

Rozpis vývozu komunálneho odpadu

  07.01.2016   |   21.01.2016   |   04.02.2016   |   18.02.2016   |   03.03.2016   |   17.03.2016   |   31.03.2016   |   14.04.2016   |   28.04.2016   |   12.05.2016   |   26.05.2016   |   09.06.2016   |   23.06.2016   |   07.07.2016   |   21.07.2016   |   04.08.2016   |   18.08.2016   |   31.08.2016   |   16.09.2016   |   29.09.2016   |   13.10.2016   |   27.10.2016   |   10.11.2016   |   24.11.2016   |   08.12.2016   |   22.12.2016

V prípade zmeny vývozu Vás o náhradnom termíne budeme vopred  informovať.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2016: 

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha:

Príloha: 

Obec Svätý Anton vyslovuje úprimné poďakovanie pánovi Ing. Štefanovi Komanovi, generálnemu riaditeľovi firmy VEMEX ENERGO s.r.o., za poskytnutie peňažného daru vo výške 1000€ na podporu verejnoprospešného účelu - vybudovanie spevneného chodníka spájajúceho objekty základnej školy a materskej školy Ferdinanda Coburga v našej obci. Práce boli úspešne ukončené v mesiaci október 2015. Poďakovanie patri aj pánovi Jozefovi Kružlicovi, ktorý dielo realizoval a poslancom OZ pánovi Rastislavovi Kondekovi a Jánovi Skarbovi, ktorí sa taktiež veľkou mierou podieľali na jeho výstavbe. Vybudovaním chodníka sme tak spoločne vytvorili bezpečný prechod pre naše deti, zamestnancov ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga, ale i pre všetkých, ktorí túto cestu využívajú.

Ďakujeme.

V dňoch 5. a 6. septembra 2015 sa v našej obci uskutočnil 25. ročník Dní sv. Huberta. Aj napriek nepriaznivému počasiu tento jubilejný ročník navštívilo takmer 7000 návštevníkov.

Obecný úrad pri tejto príležitosti usporiadal na Rínku kultúrny program. Počas týchto dvoch dní vystúpili hudobné skupiny Kružlicovci, Pohoda a RDS. Celým programom nás sprevádzal výborný moderátor pán Ivan Beňo. Nechýbala ani zaujímavá tombola, v ktorej bolo viac ako 50 cien. Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým sponzorom - Hotel Thermal Vyhne, Kafé na Rínku, Mirador, Komunálna poisťovňa a firma Lusien. Zároveň ďakujeme všetkým stánkarom, ktorí prispeli do tomboly vecnými cenami.

Veríme, že program na Rínku bol spestrením poľovníckych slávností a tešíme sa na ďalší ročník.

Obecná knižnica je otvorená :

Pondelok 10.00 hod. 16.00 hod.
Streda 10.00 hod. 15.00 hod.
Piatok 10.00 hod. 15.00 hod.

 

Srdečne  Vás víta

Alica Gajanová

Od soboty 4.7.2015 začína ordinovať v Banskej Štiavnici MUDr. Štefan Kóňa - ortopéd, chirurg a úrazový chirurg.

Ordinačné hodiny: Sobota

Ortopédia 09:00 -15:00 hod.
Úrazová chirurgia 15:00 -16:00 hod.
Chirurgická ambulancia 16:00 -17:00 hod.

Každý pacient sa musí objednať na mobilnom čísle 0907 722 377

Ambulancia sa nachádza v zdravotnom stredisku Medicentrum BS na sídlisku Drieňová, na ulici Energetikov číslo 1.

18.2.2016 Zvoz komunálneho odpadu