Vážení priatelia,

vitajte na oficiálnych stránkach obce Svätý Anton. Patríme medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce obce v našom regióne s bohatým spoločenským, kultúrnym aj športovým dianím.

Príjmite pozvanie na naše stránky. Veríme, že na nich nájdete všetky potrebné informácie a stanete sa ich pravidelnými návštevníkmi.

Obecné zastupiteľstvo vo Svätom Antone
v súlade s § 11b zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva

 VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE

ktoré sa uskutoční dňa  26. 05. 2017 o 16:30 hod

v sále kultúrneho domu vo Svätom Antone

 

s nasledovným programom:

Oznamujeme občanom, že v obci sú k dispozícii veľkokapacitné kontajnery určené na drobný stavebný odpad, ktorý vzniká pri bežných udržiavacích prácach (t. j. v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.).

Stredoslovenská energetika – distribúcia oznamuje občanom, že dňa

24. 05. 2017 (streda) v čase od 8:30 do 15:30

Starostka obce oznamuje občanom, že dnešným dňom boli zahájené práce na opravách miestnych komunikácií na úsekoch vybraných stavebnou komisiou. 

Priebeh realizácie:

3.5.2017 - most pod ZŠ 
                 - spodná ulica Záhumnie 

4.5.2017 - ulica v dolnej časti obce, smer futbalové ihrisko 

5.5.2017 - oprava výtlkov 

Týmto prosíme občanov o zhovievavosť a trpezlivosť počas prebiehajúcich prác.

Fotogaléria ...

Druhá májová nedeľa patrí tradične všetkým matkám. V tento deň si spomíname aj na mamy, ktoré sa o nás celý život starali, ale už nie sú medzi nami. Zostala nám už iba spomienka v srdci na roky, ktoré sme spolu prežili. A možno nás trápi, že sme im toho, ešte veľa chceli povedať, ale akosi sme to nestihli. Odrazu odišli z nášho života a v nás zanechali nevypovedané slová. Slová vďaky, uznania a lásky. Slová, na ktoré tak túžobne čakali. Objatia, ktorých sa nikdy nedočkali. Matky sú tie najdôležitejšie osoby v našom živote a preto si ich vážme kým sú medzi vami.

Druhá svetová vojna vypukla 1. septembra 1939, keď hitlerovské Nemecko napadlo Poľsko. Vojská agresorov v prvých rokoch vojny dosahovali veľké víťazstvá na všetkých frontoch. K obratu v prospech spojencov, na čele ktorých stáli veľmoci - ZSSR, Veľká Británia a USA, došlo na prelome rokov 1941 a 1942, keď sovietske vojská odrazili nápor fašistov v bitke o Moskvu. O rok neskôr zopakovali prelomový úspech v bitke o Stalingrad. Tu Červená armáda víťazne zavŕšila v zime v roku 1943. Po ťažkých bojoch, ktoré trvali 6 rokov, nadišiel deň, keď nacistické Nemecko kapitulovalo.

Máj  je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý má symbolický význam a je výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou a  smrti so životom. Je to  symbol jari a prebúdzajúcej sa  prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní. V nich sa ospevovala tvorivá sila prírody a radosť z víťazstva jari nad zimou. Máje sa ozdobujú pestrými stužkami  a farebnými papiermi.

Detské dni sv.Huberta

Osnova

 • Z rokovania OZ - strana 3
 • Valentín v Múzeu - strana 4
 • "Daumiér a tí ostatní" - strana 5
 • Listy pod snehom - strana 5
 • Hravo ži zdravo - strana 6
 • Marec na našej škole - strana 6
 • Hajnál 2017 - strana 7
 • Noc s Andersenom - strana 8
 • Valné zhromaždenie DPO - strana 9
 • Nebezpečné vypaľovanie tráv - strana 10
 • Pozvánky - strana 11
 • Cvak fotoaparátom - strana 12
 • Pulz života našej obce - strana 12

 

Relaxačné cvičenie

Nadväznosti na nedávny Týždeň  slovenských knižníc  na začiatku marca  - mesiaca kníh sa už tento piatok konal 31 marca  2017, už 12 ročník Noci s Andersenom na Slovensku. Nezabudnuteľnú rozprávkovú noc  strávilo na  „spacích miestach“ v takmer 240 verejných a školských knižniciach a iných zariadeniach vo všetkých regiónoch Slovenska  rekordných 10 400 detí. Noc s Andersenom sa vlastne začala prvý krát v knižnici v Uherskom Hradišti a to v roku 2000. Tento rok to bol už 17 ročník od prvej noci s Andersenom. Každý rok sa rozširuje  záujem o túto akciu. Tento rok sa konala Noc s Andersenom na 1693 miestach a zúčastnilo sa jej viac ako 98 tisíc deti. Najviac miest je v ČR (1356), potom je Slovensko (240), ostatných zemiach (49), Poľsko(39) a Slovinsko (9).

Aj v našej obci sa  radi z deťmi zahráme, prečítame nejakú rozprávku, prípadne  si ju vypočujeme z nahrávky. No nielen to, ale treba vedieť niečo aj o živote veľkého rozprávkara  H. Ch. Andersena. Jeho životná cesta je veľmi zaujímavá a v jeho krásnych rozprávkach objavíme veľa  múdrosti.

Zámer na odpredaj pozemku

Ej, ale ten rôčik ubehol, sťa by bičom plesol. A fašiangy aj bez pozvania  si otvorili  vrátka  plné zábavy a hodovania. Veď, akože by to bolo, keby sme zabúdali na tradície a zvyky , ktoré nám dali do vienka naši predkovia. No v minulosti , ako píšu  naše dejiny, boli  fašiangy  oveľa hlučnejšie, ako dnes. Ľudia mali k sebe oveľa bližšie a vedeli to veru poriadne roztočiť.

Podľa dĺžky fašiangového obdobia sa hovorilo o dlhých a krátkych fašiangoch. Žartovne sa hovorilo, že keď je krátky fašiang, vydajú sa aj škaredé dievčatá. Ale my  teraz máme už len pekné dievčatá a tie veru nemusia čakať na krátky fašiang. V našom slovenskom prostredí to bolo dané aj roľníckou kultúrou. Hoci sa už gazdovia pripravovali na jarné práce, ešte nebolo veľa roboty, takže okrem priadok a páračiek bol čas aj na svadby. Trvali dlhšie ako dnes a bola to slávnosť nielen rodiny, ale celej dediny, čo už v dnešnej uponáhľanej dobe neplatí.

Obsah

Bolo nám veľkým potešením  privítať  u nás v Hasičskej zbrojnici dňa 08.02.2017 pani učiteľky a deti z Materskej školy Ferdinanda Coburga. Na úvod sa deťom prihovoril predseda DHZ Svätý Anton pán Anton Jusko, ktorý deťom porozprával o práci hasičov a previedol ich hasičskou zbrojnicou. Ukázal  im technické vybavenie zbrojnice, ktorá sa môže pochváliť novým protipovodňovým vozíkom. Deti oboznámil s činnosťami, pri ktorých naši hasiči túto hasičskú techniku využívajú. Nasledovala prehliadka hasičského auta, pri ktorej mohli deti vidieť, čo všetko auto ukrýva. Zážitkom pre ne bola možnosť aspoň na chvíľu si v aute posedieť. A radosť mali aj zo skúšania ochranných heliem, ktoré neodmysliteľne k bezpečnosti hasičov patria. Na záver návštevy sa deti poďakovali a naši hasiči sa s nimi rozlúčili za zvuku sirény. Poďakovanie patrilo Tónkovi Juskovi, Ferkovi Lelekovi a Maťkovi Buzalkovi za čas, ktorý sa rozhodli venovať naším najmenším, možno budúcim nasledovníkom. Poďakovať sa patrí i pani učiteľkám Húskovej, Kašiarovej a Valachovej, že deti oboznámili, nielen s prácou záchranárov a policajtov, ale i s prácou hasičov a činnosťou nášho DHZ. Nakoniec sa chceme poďakovať aj za darček, ktorý nám venovala Nelka Guláková.

Už 14 .ročník prehliadky  heligonkárov sa konal v kultúrnom dome v obci Svätý Anton  dňa 21. 1. 2017. Takmer trojhodinový program si pozreli a vypočuli diváci zaplnenej sále. Úvod patril fujarám a spevu v podaní Alexandra Ladzianskeho a pána Spišiaka zo súboru Sitňan. Účinkujúcich a divákov privítala starostka obce pani Simona Guláková. V programe sa striedali jednotlivci i kolektívy. Pribudli noví, ktorí prekvapili svojím spevom i hrou.

Dňa 30 .1. 2017 o 13.00 hod. sa konala  prednáška  v kultúrnom dome vo Svätom Antone  na témy: „Rady polície pre bezpečnosť seniorov „a  „Domáce násilie. „ Témy, ktoré sú aktuálne nielen pre seniorov, ale týkajú sa  širšej vrstvy nášho obyvateľstva. Prednášky sa zúčastnili členovia OOPZ z Banskej Štiavnice: kpt. RNDr. Branislav Čerňanský, npr. Mgr. Slavomír Líškay, npr. Jaroslava Koledová a npr. Peter Šurina. 

Firma Tristone Slovakia s.r.o, so sídlom v Novej Bani, prijme okamžite  väčší počet zamestnancov na pozíciu lisovačov do trojsmennej prevádzky.Na všetky tri smeny je zabezpečená osobná dopravaz Banskej Štiavnice. Dopravu zabezpečuje firma na svoje náklady.

Dňa 15. januára 2017 sa vo Svätom Antone na ľadovom ihrisku uskutočnil karneval. Popoludní o 1400 hodine sa začali schádzať prvé masky. Spoločne si zakorčuľovali Elzy, princezné, kovbojky, čarodejnice, netopier, jednorožec, včielky, rytier, zombíci, čertice a čertíci, tri prasiatka, Obelix, duch, mačička, pirát, šašo, Spidermann, Macko Pu, bojovník zo Star Wars, babička s paličkou, korytnačka a vianočný škriatok. Všetky masky si zasúťažili v disciplínach, v ktorých ukázali svoju šikovnosť a zručnosť, za čo dostali sladké odmeny. Počas celého popoludnia panovala na ľade dobrá nálada. Všetkým sa veselšie korčuľovalo za sprievodu hudby.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať zamestnancom obce za prípravu a výzdobu akcie, pánovi Veselovskému za ozvučenie a spoluorganizátorom akcie.

Veľmi nás teší, že sa na karnevale zišlo toľko krásnych masiek, s ktorými sme prežili príjemné nedeľné popoludnie.

Zvozový kalendár na rok 2017

V tento krásny predvianočný čas nás dňa 21. decembra prekvapili svojou milou návštevou na obecnom úrade detičky z materskej školy spolu so svojimi pani učiteľkami. Zarecitovali nám básničky, vinše a zaspievali krásne koledy. Aj touto cestou sa Vám chceme ešte raz poďakovať, milé detičky a pani učiteľky za krásne koledovanie a nádherné darčeky. Prajeme Vám šťastné a veselé Vianoce a splnenie všetkých snov a túžob. 

Mikuláš a vianočné trhy

Tešia sa na neho tisíce detí.  Mikuláš prináša do domu radosť a pocit očakávania. Oslavuje sa každý rok presne 6. decembra.  Nie vždy to ale bolo takto. Postava Mikuláša nie je vymyslená. Mikuláš bol svätec, ktorý sa narodil v treťom storočí nášho letopočtu, pravdepodobne v Patare, v oblasti dnešného Turecka. Narodil sa do bohatej rodiny starších rodičov, ktorí dlho nemohli mať dieťa. Už ako malý bol vďaka svojej štedrosti a dobročinnosti známy široko ďaleko. Pomerne mladý (asi vo veku 20 rokov) sa stal biskupom v mestečku na juhu Turecka v Myre. Neskôr bol aj pútnikom a po návrate pôsobil ako arcibiskup. Po smrti svojich staručkých rodičov zdedil Mikuláš veľké bohatstvo. No nenechal si ho pre seba  a všetok svoj majetok rozdal biednym ľuďom, sirotám a chudobným deťom. A práve vďaka tomuto jeho počinu vznikol zvyk obdarúvať každý rok v tento deň deti  darčekmi. Tento zvyk sa však do súčasnej podoby dostal až po mnohých rokoch. No a teraz sa prenesieme z histórie do súčasnosti.

Vianoce  sú najkrajším sviatkom v roku. Sú to sviatky pokoja a lásky. Každý človek prežíva tento sviatok ináč. Naozajstný pokoj Vianoc sa  začína zdobením stromčeka. Za oknami poletujú krásne snehové vločky ,ako keby poletovalo páperie. Mráz kreslí prekrásne maľby na sklá okien. Tento čas sa podobá tej najkrajšej rozprávke. Mamka s ockom už chystajú dobroty na štedrú večeru. V tento deň sa každý snaží byť dobrý a milý. Každý je plný očakávania  z príchodu malého Ježiška. Plamienok vianočnej sviečky, vôňa medu, oblátok a cesnaku vytvára neopakovateľné  chvíle. Ožívajú staré tradície.Za oblokmi sa už jagajú svetielka .

Zámer na odpredaj pozemku

 

Staroba je prirodzenou  súčasťou nášho života a práve  október je Mesiacom úcty k starším preto, aby sme si  uctili našich seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku. Jesenný mesiac a jeseň života – dve paralely, ktoré spolu súvisia. Ale nebolo to vždy tak.

Mesiac október bol až v roku 1990 vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším.

Aj malá škola dokáže veľké veci. Keď sa chce, keď má kto, keď je záujem.... A ukázalo sa, že žiaci a učitelia našej školy chcú, má kto a je aj záujem. V minulom školskom roku pani učiteľka Kosmeľová prišla s nápadom, že sa žiaci našej školy zapoja do výtvarnej súťaže pri príležitosti Olympijských hier v Rio de Janeiro. Žiaci namaľovali, vymysleli, vytvorili, pani učiteľka vybrala tie najzaujímavejšie práce a poslala ich na tú správnu adresu. A... prišiel úspech. Žiaci našej školy sa umiestnili v súťaži na významných postoch. To je pekné, ale ešte krajšie bolo to, že ceny za umiestnenie im neodovzdávala pani učiteľka, ale pani veľvyslankyňa Brazílskej federatívnej republiky na Slovensku, jej excelencia Susan Kleebank, ktorá dňa 11.októbra osobne navštívila našu školu. Na veľkú návštevu sme sa patrične pripravili. O kultúrny program sa postaral p. Martin Kminiak s dievčatami zo súboru Lúčka. Zaspievali pani veľvyslankyni pár pekných slovenských ľudových piesní. Že sa po anglicky neučia žiaci len tak, ukázali v prezentácii o Brazílii, ktorej obrázky sprevádzali hovorením po anglicky. Pani veľvyslankyňa všetkým poďakovala za krásne prijatie a prišlo k odovzdávaniu cien. Ktovie aké pocity mali ocenené žiačky v tej chvíli...veď koľkokrát za život budú mať tú česť, že im podá ruku a zagratuluje tak významná osobnosť? No, budeme veriť, že sa im takejto pocty dostane v živote, ale aj počas rokov v našej škole, ešte niekoľkokrát. Ďakujeme, dievčatá, za krásnu a úspešnú reprezentáciu našej školy. Ďakujeme pani učiteľka Kosmeľová o záujem pracovať so žiakmi a vyhľadávať takéto zaujímavé akcie. Ďakujeme pani veľvyslankyňa, že ste navštívili našu školu. Bola to pre nás všetkých veľká česť a nádherný deň. Takáčová

Oznámenie

Príloha: 

Obsah:

 • Oslavy 750. výročia Svätý Anton
 • Slovo má starostka
 • Z rokovania obecného zastupiteľstva
 • Dni sv.Huberta 2016
 • Uvítanie detí do života
 • Slávnosť pre rodákov a hostí
 • Koncert v kaštieli
 • Oslavy SNP
 • Poďakovanie za čestné občianstvo
 • Najkrajšia predzáhradka Svätého Antona
 • Slová vďaky pre Barborku
 • Dotyky života
 • Október - mesiac úcty k starším

 

„Niet väčšieho šťastia v živote rodičov, ako zovrieť do náručia svoje dieťatko. Niet krajšej žiari na svete, ako je žiara detských očí.“

 

Dňa 28. septembra 2016 sa v obradnej sieni svätoantonského kaštieľa uskutočnilo slávnostné Uvítanie detído života. Starostka obce pani Simona Guláková srdečne privítala rodičov s detičkami, ktoré sa narodili v uplynulom roku.

Ako spojiť chôdzu - športovú disciplínu a chôdzu nevidiacich s bielou palicou? Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa o to v 15. ročníku verejnej zbierky na podporu zrakovo postihnutých pokúsi. Ambasádorom Bielej pastelky 2016 sa totiž stal Matej Tóth, víťaz chôdze na 50 km z olympiády z Ria. Vyvrcholením kampane bude pokus o zápis do Slovenskej knihy rekordov, a to zapojením sa čo najväčšieho počtu ľudí do chôdze s bielou palicou na trati dlhej rovných 15 metrov- presne toľko, koľko rokov oslavuje jubilujúca Biela pastelka. Túto skúšku svojej odvahy môže 23.9. od 10:00 do 17:00 v OC Europa v Banskej Bystrici podstúpiť každý. Navyše, počas celého dňa bude môcť verejnosť v informačných stánkoch nahliadnuť do sveta zrakovo postihnutých, využiť bezplatné preventívne vyšetrenie očného pozadia a vďaka Lions Clubom odovzdať nepoužívané okuliare a pomôcť tak krajinám tretieho sveta.

 

Slovenské národné povstanie je v slovenskej histórii výnimočným počinom. Nemusíme zveličovať ani spochybňovať jeho vojenský a politický význam. Slovenským národným povstaním sme sa prihlásili k protihitlerovskej koalícii; k tým myšlienkam, pre ktoré je obrana slobody a spravodlivosti tým najvyšším cieľom. Slovenské národné povstanie bolo najvýznamnejším revolučným vystúpením Slovákov v doterajšej histórii.

Sme zaviazaní vďačnou spomienkou na všetkých tých, ktorí sa rozhodli vstúpiť do ozbrojeného boja a brániť svoju krajinu pred nacistickými okupantmi a v tomto boji stratili svoje životy. Naša vďaka patrí, pravdaže, aj všetkým tým, ktorí sa usilovali odkaz a duch povstania niesť povojnovými desaťročiami, hoci to vtedy nebývalo ľahké a bez rizika.

Výročie SNP, ktoré je významným medzníkom v histórii slovenského národa si pripomínajú v mnohých obciach a mestách. V nedeľu 28. augusta sme si pripomenuli aj v našej obci 72 výročie od skončenia studenej vojny položením vencov k pamätníku padlých. Oslavy SNP potom pokračovali na Rínku, kde ich starostka obce Simona Guláková otvorila slávnostným prejavom o význame SNP v slovenskej histórii a vyjadrila vďaku tým, ktorí položili životy za našu slobodu. Laura Guláková predniesla báseň A. Plávku Spomienka a po nej p. Laddislav Šlille, člen SZPB, ako jediný pamätník v našej obci, ktorý je dôkazom, že v tomto boji sa prejavila hrdosť národa a jeho rozhodnutie odhodlane brániť si slobodu a právo na život predniesol svoj príhovor a po ňom ako odmenu za dlhoročnú prácu v prospech obce prevzal z rúk starostky Simony Gulákovej Ďakovný list. Blahoželáme p. Ladislavovi Šillemu.

Nasledovalo symbolické zapálenie vatry. Nechýbalo ani občerstvenie a výborný guláš, ktorý navarili členovia DHZ. Organizátorom osláv bola Obec Svätý Anton a DHZ Svätý Anton.

Ako sa hovorí, že každej piesni koniec býva, tak aj v našej obci sa skončili krásne a veľkolepé oslavy 750. výročia od prvej písomnej zmienky. Počasie prialo a vôbec sa nesnažilo pokaziť nádhernú balónovú výzdobu, ktorá sa na nás usmievala z pódia na Rínku. Oslavy otvorila krásnym príhovorom starostka obce Simona Guláková, v ktorom načrela do minulosti našej obce a zároveň privítala všetkých prítomných. Zlatým klincom programu bol DĽS Lúčka Svätý Anton pod vedením Martina Kminiaka, DĽS Podhorčan a žiaci zo ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga s Legendou o svätom Hubertovi, ktorú so žiakmi nacvičili p. učiteľky: Mgr. Jurana Takáčová, Mgr. Veronika Lipovská a Martina Húsková. Vyhodnotenie najkrajšej predzáhradky a udelené vecné ceny určite potešili. Ale akoby to bolo bez vtipného a skvelého moderátora Erika Forgáča, ktorý sa vedel vynájsť v každej situácii. Zatiaľ čo kultúrny program na Rínku pokračoval, pozvaní hostia sa odobrali do kultúrneho domu, kde im boli odovzdané pamätné a ďakovné listy. Na Rínku sa vystriedali v kultúrnom programe hudobná skupina Kružlicovci, spevokol Štiavničan, heligónkari a ĽS Lipka.

Prečítajte si celý článok ...

Obsah:

 • Oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci
 • Slovo má starostka
 • Z rokovania obecného zastupiteľstva
 • Detské dni sv.Huberta 2016
 • Nov múzeí a galérií 2016
 • Spievaj si vtáčatko 2016
 • 4. ročník výtvarnej súžaže "Coburgove lásky"
 • Stavanie mája vo Svätom Antone
 • Deň matiek
 • 8. máj Deň víťazstva
 • MDD vo Svätom Antone
 • Denný letný tábor "Filipove dobrodružstvá"
 • Spomienka na nášho Ondríka
 • Beseda s psychologičkou

 

4.-8.7.2016
Svätý Anton

Náš tohtoročný tábor sa niesol v duchu témy Filipove dobrodružstvá, čo znamená, že každý deň sme začínali s našim kamarátom Filipom, ktorý nám dával dobré rady do nášho života a počas celého dňa sme s Filipom prežívali zaujímavé dobrodružstvá. Deti boli počas týždňa rozdelené do piatich družín, v ktorých počas tábora súťažili a získavali body. Podľa celotáborového bodového umiestnenia si na záver v piatok mohli vybrať odmeny. Na tábore sme zažili veľa súťaží, hier, športové turnaje, výpravu  k vodopádom, ranné divadielka a piesne, návštevu kaštieľa vo Svätom Antone a tvorivé dielne. Naučili sme sa aké dôležité je pre nás tráviť veľa času vonku na čerstvom vzduchu, piť veľa vody, jesť veľa ovocia a mnoho iného. Nechýbala nám ani opekačka a oblievačka. 

Počas tábora sme s deťmi prežili krásne chvíle a každý z nás si odnáša veľa super zážitkov ☺ 

 

Michaela Kapustová

Lekárska služba prvej pomoci

Myšlienka Medzinárodného dňa detí  vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve v roku 1925. Na tejto konferencii  zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami, dotýkajúcimi sa detí na celom svete. V tento deň by sme si mali pripomenúť bratstvo  a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám  s deťmi, myslieť na ich dobro a šťastné detstvo. Na Slovensku sa tento deň oslavuje od roku 1952 a to vždy 1.júna.

Ako dobre vieme, zabúdať na naše detičky v tento veľký deň sa predsa nemôže, veď sa oslavuje každý rok. Tak ani tento nebol výnimkou. 1. Júna bolo na Rínku pod kaštieľom  všetko pripravené na krásne oslavy MDD. Ale ako sa hovorí : Človek mieni a počasie mení“. Obloha sa zatiahla čiernymi mračnami, akoby sa na nás hnevala a začalo pršať. Nedalo sa nič robiť, iba divadelné predstavenie, ktoré sa malo začať o 13.00 hod. rýchle presunúť do vestibulu  ZŠ s MŠ  Ferdinanda Coburga. Interaktívne činoherno – bábkové divadlo z B. Bystrice prišlo zahrať rozprávku Šašo a kráľ. Bola o kráľovi, ktorý vyhnal šaša hľadať novú rozprávku, čo ešte  nikdy nepočul a nevidel. No a to veru bola veľmi ťažká úloha, ak by mu neboli pomohli deti, tak, neviem ako by sa to bolo skončilo. Všetkým detičkám sa páčil najviac šašo, ktorý toho vie vždy veľa povyvádzať a vyčariť úsmev  na ich tváričkách. Po predstavení bolo občerstvenie, ovocný šalát a  každé dieťa dostalo lístok na cukrovú vatu, pastelky a balóny, ktoré dal sponzorský p. Miroslav Ružička.  Zatiaľ kým sa konalo predstavenie aj obloha sa umúdrila a slniečko, ktoré sa už predtým nahnevalo na tie čierne mraky sa konečne vykotúľalo na oblohu. A tak sme sa potešili najmä na Rínku, kde bol pripravený ďalší program pre deti. Na piatich stanovištiach boli pripravené rôzne hry a po prejdení všetkých dostali ako odmenu zmrzlinu a kofolu od cukrárne Kafe na Rínku, ktorá  nielen pripravila  túto akciu, ale na ňu aj sponzorsky prispela. Nechýbala ani cukrová vata. Deti sa do chuti vyšantili a na ich tváričkách žiaril šťastný úsmev a to bola odmena pre všetkých, ktorí toto podujatie zorganizovali. Počasie nám, nevyšlo, ale aspoň sa k večeru umúdrilo a mohli sme celú akciu dokončiť. Na rok si budeme musieť podať žiadosť na pekné počasie. Čo vy na to? Poďakovanie patrí Obecnému úradu, Kafe na Rínku, Miroslavovi Ružičkovi a všetkým,  ktorí sa tohto krásneho sviatku detí zúčastnili a tak prispeli k peknej  oslave MDD a urobili radosť naším deťom.

Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. V slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe. Máje sa dodnes stavajú pre domy, kde je dievča súce na vydaj, alebo má priateľa, ktorý je takýto máj postaví.

Teraz ale pribudol aj ďalší zvyk a to stavanie májov aj v obciach. A tak veru každý rok „padne„ za obeť nejaký smrek poriadne vysoký aj v našej obci. Máj sa ale musí pekne vyzdobiť stužkami a niekedy sa tam priviaže aj nejaká fľaštička pálenky. Vraj keď ho budú skladať, aby mali na oldomáš.

30. apríla o 15.00 hod sa to začalo. Starostka obce Simona Guláková privítala všetkých prítomných na Rínku a oboznámila ich s programom. Potom sa slova ujal p. Anton Jusko, ktorá nám priblížil históriu  DHS vo Svätom Antone. Ako ďalší bod programu, bolo postaviť Máj. Ten už čakal v plnej kráse vyzdobený ako sa patrí. Raz dva bol na svojom mieste a zvysoka sa na nás pozeral. Ale to najhlavnejšie nás ešte len čakalo. Vybrali sme sa spoločne v sprievode k požiarnej zbrojnici, kde p. farár Martin Sebíň vysvätil sochu sv. Floriána, patróna hasičov. Posledný bod programu sa skončil a pekný deň za nami.

Predmetom psychológie je skúmať podstatu zákonitosti psychiky dospelého človeka žijúceho v podmienkach našej civilizácie. Psychológia sa najvšeobecnejšie vymedzuje ako náuka o psychike.  Je to veda o prežívaní a správaní. Kým prežívanie zisťujeme  iba  u človeka, zatiaľ správanie pozorujeme aj u živočíchov. Psychika je vo svojej podstate funkciou nervovej sústavy, najmä mozgu.

Niekedy je veľmi dobré, keď si človek vypočuje aj odborníka v tejto oblasti. Určite je to nie na škodu, ale skôr mu to môže pomôcť v určitých životných situáciách.

A tak v rámci akcií v knižnici a na základe záujmu  sa konali už dve besedy so psychologičkou PhDr. Martou Halašovou PhD. Podľa hodnotenia zúčastnených na besede, boli veľmi spokojné  a odchádzali s dobrým pocitom. Podľa záujmu sa tieto besedy môžu konať raz do mesiaca.

Tento rok oslava Dňa matiek pripadla na 8 mája. Na tento deň sa pripravujú aj  naše detičky, ktoré pod vedením svojich učiteliek potešia  tú svoju mamičku, nielen pekným kvietkom, ale aj krásnou básničkou. S krásnym príhovorom ku Dňu matiek vystúpila  starostka  obce Simona Guláková, ktorá vysoko vyzdvihla úlohu matky, ktorá je nenahraditeľnou súčasťou v živote dieťaťa. Je krásne počúvať toľko nádherných slov, ktoré charakterizujú ženu – matku - darkyňu života.

Príhovor sa skončil a na pódium vybehli naše malé deťúrence zo škôlky. Krásne vyznania svojim mamičkám a starým mamičkám v podobe básničiek vyplavili veru niektorým do očí aj slzičky šťastia. A nechýbal ani pekný tanec, ktorý všetkých rozveselil.  Ale boli zlatučké a hlavne úprimné, tie naše detičky. Za krásne vystúpenie dostali pekný kvietok, ktorý dali tej svojej mamičke. Kvietky vedia hovoriť aj za nás. A ešte keď sa za ne vyčarí krásny úsmev a sladký božtek tak to nemá chybu. Tých najmenších vystriedali žiačky zo ŽŠ s MŠ Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone. L.Kondeková, L.Guláková,Štefanková, Pulmanová, a Rákayová zarecitovali básne  o matke. Krásne vyznania chytili za srdce. Posledná bodka za programom bol rezký tanec. Ej, ale sa zvŕtali tie naše deťúrence. No ale ako sa hovorí, každej oslave koniec býva. Tak tomu bolo aj tu. Poďakovanie patrí Obecnému úradu za pekné kvietky, p. učiteľkám, ktoré sa podieľali na príprave programu  , ale hlavne našim zlatým deťúrencom za ich skvelé vystúpenie.

8. máj 1945  je dňom  víťazstva nad fašizmom. Tento rok je to už 71 rokov slobodného života v našej vlasti. Mnohí z nás vekom starších si spomínajú na svojich rodičov, bratov, priateľov, ktorí položili životy za našu slobodu.  Priamych účastníkov 2 svetovej vojny už pomaly ubúda. A ich pútavé rozprávanie si môžeme oživiť iba v spomienkach, ktoré nám zanechali. O to viacej by sme si mali vážiť našu krvou skropenú slobodu. Nedovoľme, aby sa zopakovali roky 1939 – 1945, ktoré boli s jednou najtragickejších a najdramatickejších kapitol novodobých dejín. Každý rok si pripomíname tragické chvíle tejto doby a s úctou sa skláňame pri pamätníku padlých  pred tými, ktorí položili životy za našu slobodu. Aj v našej obci sa každoročne konajú oslavy na počesť víťazstva nad fašizmom. Slávnosť otvorila svojim príhovorom starostka obce Simona Guláková, ktorá načrela do bolestivých spomienok, príbehov a krutostiach druhej svetovej vojny. Potom sa občania vybrali v sprievode členov DHZ k pomníku padlých, kde sa položili vence.

Obsah:

 • Z rokovania OZ
 • Slovo má starostka...
 • Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí
 • Vtáky
 • Deň zeme v materskej škole
 • Tak bude z tej našej školy niečo?
 • Marec mesiac knihy
 • Po písmenkách
 • Noc s Andersenom
 • Cvak fotoaparátom
 • Krížovka pre Vás

 

Noc s Andersenom sme začali v Obecnej knižnici vo Svätom Antone 1. Apríla 2016 o 18.00 hod. Prihlásených bolo 12 dievčat, ktoré prišli načas a netrpezlivo čakali čo sa ide robiť.

Na úvod zaznela andersenova  znelka, ktorú nám poslali z Moravy a po nej stručné oboznámenie o večernom programe. V úlohe Andersena sa nám predstavil  poslanec obecného zastupiteľstva Ján Skarba, ktorý odpovedal deťom na ich zvedavé otázky o živote a diele H.CH. Andersena. Pozvanie prijala aj p. starostka Simona Guláková a p. učiteľka Mgr. Sylvia Kollárová, ktoré sa zapojili do čítania rozprávok a ešte nás  aj sprevádzali  na ceste za pokladom.

Obsah

 • Slovo má starostka
 • Z rokovania OZ
 • Zvozový kalendár 2016
 • VZN o odpadoch
 • Veľtrh SLOVAKIATOUR 2016
 • Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí
 • Zápis detí do materskej školy
 • HAJNÁL 2016
 • Výročná schôdza COOP Jednoty
 • Predvianočné posedenie v knižnici
 • Bezpečná jeseň života - rady seniorom
 • Cvak fotoaparátom
 • Krížovka

 

Dňa 21.01.2016 sa v našom vykúrenom Kultúrnom dome, vo veľmi priateľskej atmosfére stretli dôchodci z našej obce a Štefultova. Jedným z hlavných dôvodov tohto stretnutia bol aj krst CD, na ktorom sú krásne ľudové piesne naspievané v podaní členov týchto klubov dôchodcov. Okrem výbornej atmosféry, ktorá tu vládla, šikovné ženičky nachystali pohostenie a príjemnú atmosféru dotvárali Duo Danyo, hrou na harmoniku a spievaním ľudových piesní, ktoré chytili za srdce každého. Tak sa tu spievalo, tancovalo a medzi tým sa hostili na dobrotách, ktoré si nachystali.

Príloha: 

Obecná knižnica je otvorená :

Pondelok 10.00 hod. 16.00 hod.
Streda 10.00 hod. 15.00 hod.
Piatok 10.00 hod. 15.00 hod.

 

Srdečne  Vás víta

Alica Gajanová

Od soboty 4.7.2015 začína ordinovať v Banskej Štiavnici MUDr. Štefan Kóňa - ortopéd, chirurg a úrazový chirurg.

Ordinačné hodiny: Sobota

Ortopédia 09:00 -15:00 hod.
Úrazová chirurgia 15:00 -16:00 hod.
Chirurgická ambulancia 16:00 -17:00 hod.

Každý pacient sa musí objednať na mobilnom čísle 0907 722 377

Ambulancia sa nachádza v zdravotnom stredisku Medicentrum BS na sídlisku Drieňová, na ulici Energetikov číslo 1.

25.5.2017 Zvoz komunálneho odpaduv
29.5.2017 Zvoz plastov - separovaný zber