Vážení priatelia,

vitajte na oficiálnych stránkach obce Svätý Anton. Patríme medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce obce v našom regióne s bohatým spoločenským, kultúrnym aj športovým dianím.

Príjmite pozvanie na naše stránky. Veríme, že na nich nájdete všetky potrebné informácie a stanete sa ich pravidelnými návštevníkmi.

 


Stredoslovenská energetika – distribúcia oznamuje občanom, že v dňoch

21. 08. 2018 (utorok) a

v čase od 7:30 do 17:30

v celej obci a

22. 08. 2018 (streda) a

v čase od 7:30 do 17:30

v časti obce čísla domov 172, 406 – 412, 454, 468, 492 – 495 a 540 (bývalá lesnícka bytovka, obecné bytovky a časť Rovne)

Koncert

Príloha: 

Obsah

 • Slovo má starostka - strana 2
 • Z rokovania OZ - strana 4-5
 • Výstava PETROV ZDAR!" - strana 6
 • Po písmenkách - strana 6
 • Noc múzeí a galérií - strana 7
 • Noc s Andersenom - strana 8
 • Deň Matiek - strana 9
 • 8.máj - Deň víťazstva - strana 10
 • Posledná rozlúčka s Antonom Juskom - strana 11
 • Premeny kultúrneho domu - strana 13
 • Pulz života našej obce - strana 13
 • Cvak fotoaparátom - strana 14

 

Informačný leták  „SMS pomoc 112“ , obsahom ktorého je úprava spôsobu akým sa má správne využívať SMS na číslo tiesňového volania 112.

Príloha: 

Ján Berky, narodený 28.12.1998

Magdaléna Búryová, narodená 28.2.1965

Peter Goral, narodený 4.12.1987

Soňa Goralová, narodená 10.5.1962

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok:

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

a) Pravidelné, tematické kontroly:

Mediálne najznámejším podujatím je úspešné medzinárodné podujatie na podporu čítania – Noc s Andersenom, ktoré sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana  Andersena (2. apríla). Od roku 1967 je 2. apríl vyhlásený za Medzinárodný deň detskej knihy. Podujatie na podporu čítania detí už od roku 2006 koordinuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc a Slovenská asociácia knižníc. Do tejto mohutnej akcie sa zapájajú knižnice s cieľom podporiť rozvíjanie čítania detí. Podujatie sa koná vo všetkých regiónoch Slovenska a každoročne priberá väčší počet verejných a školských knižníc. Počas Noci s Andersenom strávia deti nezabudnuteľnú noc v knižnici a  silný zážitok. Tento rok sa začalo podujatie o niečo skôr, a to už 23. marca 2018. No príprava sa  začala o niečo skôr, aby bolo všetko pripravené. Bolo treba osloviť sponzorov, pripraviť nejaké hry a výzdobu kultúrneho domu.

Príloha: 
Príloha: 

Obsah

 • Slovo má starostka... ‐ strana 2
 • Z rokovania OZ ‐ strana 4
 • Poľovníctvo a oddych ‐ strana 5
 • Možnosť stravovania v ŠJ ‐ strana. 6
 • Ples vo Svätom Antone ‐ strana 8
 • Na skok k seniorom ‐ strana 9
 • Noc s Andersenom ‐ strana 9
 • Spomienka na K. L. Zachara ‐ strana 10
 • Seniori pozor ‐ strana 10
 • Zvony nad krajinou ‐ strana 11
 • Cvak fotoaparátom ‐ strana 12
 • Pulz života našej obce ‐ strana 12

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svätý Anton o postupe a podmienkach poskytovania jednorazovej dávky, príspevku na spoločné stravovanie dôchodcov a poskytovania sociálnych pôžičiek.
Príloha: 

Milí žiaci zo ZŠ s MŠ Ferdinanda Cobudga vo Svätom Antone. Chcela by som vás aj touto cestou pozvať na Noc s Andersenom, ktorá sa bude konať 23. marca – 24. marca 2018 v kultúrnom dome  vo Svätom Antone. Tie  deti, ktoré sa už takejto noci zúčastnili vedia čo ich tam čaká. Je to noc plná hier, hľadania pokladu, rozprávok a zábavy. Bola by som veľmi rada, keby sa tejto akcie zúčastnili žiaci z prvého až po piaty ročník a až potom budú doplnení staršími žiakmi.   Plánovaný počet detí je 30. Touto cestou chcem osloviť nielen deti, ale aj rodičov, detí, ktoré by sa radi zúčastnili, aby sa o svoje deti nebáli. Tak ako každý rok aj tento, budú  pod dohľadom dospelých  a nebude chýbať  ani pedagogický dozor. Prihlášky sú už pripravené v knižnici a počas prázdnin si ich deti môžu prísť  vziať a dať podpísať rodičom. 

V nich sa dozviete bližšie o tejto akcii. Knižnica je otvorená: Pondelok a piatok od 10-00 hod – 15.00 hod. Organizátorom, Noc s Andersenom je Obecná knižnica vo Svätom Antone a Obecný úrad vo Svätom Antone. Tešíme sa na Vašu účasť!  

teta knihovníčka

10.2.2018 Foto: © Lubo Lužina iTv-Sitno

 

Oznámenie o otváraní obálok k výzve na predkladanie cenových ponúk na priamy prenájom majetku obce č. 90/2017

        Miesto a termín konania: Zasadačka Obecného úradu vo Svätom Antone, dňa 06.02.2018 o 16.00hod.

 

Svätoantonský hajnál 2018

Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Banskej Bystrici

Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov !

Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže ísť o podvodníkov a zlodejov.

Príloha: 
Príloha: 

Po Troch kráľoch sa začínajú  fašiangy. Je to vlastne obdobie zábav a plesov, ktoré potrvá až do popolcovej stredy a potom prichádza 40 dňový pôst. Od tohto dňa až do Veľkého piatku pred Veľkou nocou  si pripomíname utrpenie a smrť Ježiša Krista a pripravujeme sa na svätenie veľkonočných sviatkov.

 

Tieto dve akcie na sklonku roka idú ako ruka v ruke. Nebolo to inak ani tento rok. 9 decembra sa to už od rána začalo pomaly rozbiehať. Prvý nastúpili hasiči so svojimi výrobkami. Klobásky, jaterničky a iné dobroty už začali pomaly vybaľovať. Niečo pred desiatou hodinou sa to už začalo hemžiť s tými, čo prišli ponúkať  na vianočné trhy svoje výrobky. Stánky už boli pripravené a bolo ich treba patrične vyzdobiť a vianočné trhy sa mohli začať.  Sú takým malým krôčikom k najkrajším sviatkom roka – Vianociam. A na takýchto trhom nesmie predsa chýbať  tá krásna predvianočná atmosféra , spojená s vianočnými piesňami, vôňou vareného vínka, punču a opekancov.  O takéto dobroty sa postarali dievčatá z Kafe na Rínku. Aj p. Macková z Konzumu mala širokú ponuku sortimentu. Patrilo medzi ne okrem studena, fašírky, kapustnice aj hriatô. No veru na výber toho bolo dosť.  Aj hasiči sa veru poriadne zvŕtali, lebo v ponuke mali aj pečené klobásky, mäsko, jaterničky a ďalšie dobroty na ktoré sa len tak  slinky zbiehali. No kto umí, ten umí... Veru nepočkali so svojimi  dobrotami ani na príchod Mikuláša. Všetko sa im minulo a to svedčí o tom, že kvalita je kvalita a ľudia vedia čo kupujú. Mikuláš mal prísť o 15.00 hod, ale trošku meškal . Deti mu však prepáčili, lebo vedeli že im prinesie darčeky. Konečne sa objavil v sprievode anjelika a všetkých privítal. Ale to hlavné slovo mala predsa len p. starostka Simona Guláková, ktorá v roli anjelika ešte raz všetkých srdečne privítala a tým otvorila aj kultúrny program, ktorí si pre Mikuláša ,ale aj pre všetkých prítomných pripravili deti zo ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone.  Joj, tých, ale tam bolo  ako maku! Usmiate a tak trochu vyštípané mrazíkom veselo šantili po snehu, kým neprišiel čas vykročiť na pódium. Tí najmenší  so škôlkármi vytvorili spolu krásne vystúpenie pod názvom ZIMA. Snehové vločky pomaly padali na zem a vytvárali bielu perinku, pod ktorou  by mala až do jari  tíško oddychovať zem. Anjeliky sa tíško vznášali povetrím, aby nezobudili Ježiška v náručí p. Márie. Blikajúce svetielka v malých ručičkách detí boli symbolom mieru, pokoja a lásky. Bol to nádherný pohľad na deti , ktoré sa vžili do takých krásnych rolí a svojim vystúpením nám priblížili najkrajšie sviatky roka – VIANOCE. Že som zabudla na čertov? Ale čerta starého zabudla! Aj tí tam niekde pobehovali, ale z roka na rok sa ich už deti vôbec neboja. No a po krásnom vystúpení sa už rozdávali sladkosti. Mikuláš a anjelik boli naozaj štedrí. Všetko krásne má aj svoj začiatok, ale aj koniec. A mne už zostáva poďakovať sa tým p. učiteľkám, ktoré pripravili s deťmi pekný kultúrny program. Boli nimi: Mgr.Jurana Takáčová, Mgr.Erika Ivaničová, Mgr. Veronika Lipovská, Anna Valachová, Erika Krunková, Monika Kašiarová a Anna Ríhová. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na tejto akcii. Detičky ďakujú za darčeky a my ostatní za krásnu atmosféru blížiacich sa Vianoc. Poďakovanie patrí hlavnému organizátorovi akcie, ktorým bola obec Svätý Anton a spoluorganizátorom: DHZ Svätý Anton, Kafe na Rínku, Konzum na Rínku a Nadšenci ľadového hokeja a futbalu. Všetkým patrí naše veľké ĎAKUJEME!

Zámer a výzva na predkladanie cenových ponúk č.89/2017
bola zrušená.

Príloha: 

Obsah

V tento krásny predvianočný čas, nás v stredu 20. decembra, potešili svojou návštevou na obecnom úrade detičky z materskej školy.  Zaspievali nám vianočné koledy, zarecitovali vinše, popriali krásne vianočné sviatky a na pamiatku nám podarovali milý vianočný pozdrav a „spievajúceho“ anjelika. Ešte raz by sme sa Vám milé detičky a pani učiteľky chceli poďakovať a popriať Vám šťastné a veselé Vianoce, štedrú nádielku pod vianočným stromčekom a aby detičky vždy na tváričkách mali také šťastné úsmevy ako mali dnes.

Zvozový kalendár 2018

V sobotu 25. novembra 2017 sa v našej obci uskutočnil už XV. ročník folklórneho podujatia „Svätoantonská heligónka“. Sála kultúrneho domu, bola naplnená do posledného miesta, mnohí však aj stáli. Prítomných privítal pán Martin Kminiak a hneď v úvode poďakoval sponzorom a potom už odovzdal slovo pani starostke Simone Gulákovej. V krátkom príhovore tiež privítala účinkujúcich i divákov, ocenila snahu šíriť folklórne tradície a zaželala prítomným pekný kultúrny zážitok. Potom sa už na pódiu striedali účinkujúci. Na podujatí vystúpilo dvadsať hráčov na tento nástroj a dva folklórne súbory: Borievka z Prochoťa a Lúčku z našej obce. Diváci si vypočuli krásne ľudové piesne. Väčšina si pripravila tie málo známe a neopočúvané skladby. Našli sa aj známe piesne, ktoré si s účinkujúcimi pospevovali aj diváci. Najmladším účastníkom bol  Miško Cerovský zo Studenca, ktorý prvýkrát vystupoval na vlaňajšom ročníku. Nechýbali ani stály učinkujúci: Ondrej a Peter Sliacky z Vyhieň, Ján a Katka Zrebená, Michal Štaudner z Hodruše Hámrov, Matúš Mojžiš z Jergištôlne, Miloš Dubovský z Prenčova, Samko  Kuka z Baďana, Milan Skokan zo Sebechlieb, Pavel Brada zo Studenca, Andrej Hudec zo Štiavnice a z našej obce Ondrej Remeň a hlavný organizátor Martin Kminiak. Ako hosť vystúpila cimbalová Muzika  Mariána Krnáčika, s ktorou si zaspievala aj Danielka Kminiaková. Zvládla to super, nečudo, veď získala ocenenie aj na súťaži  „Slávik Slovenska“, ktorá je pod záštitou majstra Petra Dvorského. Spevom sa prezentovali aj Andrejka Halibožeková  a Michaela Sitášová a Ľubica Dubovská z Prenčova. Publikum svojim vtipným pásmom o pálení pálenky rozosmialo vystúpenie a tanec folklórnej skupiny Borievka. Srdečný a dlhý potlesk si zaslúžila za svoje vystúpenie Lúčka. Dievčatá boli perfektné  a keď sa k nim pridali Maťko a Janko Kminiak so svojimi najmenšími tanečnicami  vyčarili v publiku nielen úsmevy, ale aj prejavy nadšenia a pochvaly. Sprievodné slovo mal pán Ján Furinda, ktorý nezabudol divákov pobaviť aj vtipmi. Pán Martin Kminiak, porozprával ako vznikla prehliadka hráčov na heligónku, ktorá má názov „Svätoantonská heligónka“. Nezabudol spomenúť svojho otca Janka, ktorý mu vnukol túto myšlienku, tiež Janka Sopku, Jurka Ladzianskeho a  nebohú Annu Kuzmovú, ktorá tiež organizovala jeden ročník. Poďakoval všetkým, ktorí pomáhajú a pomáhali organizovať toto podujatie, ktoré má mnoho priaznivcov nielen z našej obce. Na záver si zahrali a zaspievali heligonkári spoločne. Po prehliadke účinkujúcich nasledovala zábava pri cimbalovej hudbe Mariana Krnáčika. Podával sa aj guľáš, ktorý navarili hasiči z obce. Verím, že táto úspešná tradícia bude pokračovať aj naďalej a tešiť všetkých priaznivcov hry na heligónku.

Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi, ako nečinnosti.“ Marcus Tullius Cicero

Tento citát som vybrala zámerne, lebo sa hlboko dotýka života seniorov. Aj keď sa náš život posunul na cestu staroby, neznamená to, že v nej nemôžeme zažiť niečo krásne a byť užitoční aj vo svojom vyššom veku. Treba si nájsť tú vlastnú cestu v ústrety múdrej starobe, ku ktorej patria nielen spomienky, ale aj činnosť v prospech tých druhých, ktorí našu pomoc potrebujú. Život sa starobou nekončí, ale začína sa niečo nové, nepoznané, ktoré treba objavovať, aby sme ukázali tým mladším, že ešte nepatríme do starého železa. Počula som, že najsilnejším prostriedkom proti starnutiu je nielen láska, ale aj veselá myseľ. V živote seniora je dôležité aj to, že na nich nezabúda nielen rodina, ale aj obec, v ktorej žijú. Tak tomu bolo aj 26. októbra v našej obci. Už pred 15.00 hod sa začali pomaly schádzať naši seniori do vyzdobeného kultúrneho domu, kde ich okrem pohostenia čakal aj krásny kultúrny program, ktorý pripravili žiaci zo ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone a DFS Lúčka. Na pódium vystúpila ako prvá Laura Guláková, žiačka ôsmeho ročníka, ktorá všetkých prítomných privítala a oboznámila ich s programom, ktorý si pre svojich starkých pripravili. Potom na pódiu nastúpili dievčatá DFS Lúčka pod vedením, Martina Kminiaka, ktoré svojim krásnym spevom naplnili srdiečka prítomných pokojom, šťastím a láskou. Toto krásne stretnutie seniorov otvorila svojim príhovorom starostka obce Simona Guláková, ktorá popriala všetkým veľa zdravia, tvorivých síl, pozitívnej energie a pohody v kruhu svojich najbližších. Aby ich život bol naplnený spokojnosťou, láskou a úctou nielen v októbri, ale po celý rok.

Na ustanovujúcej schôdzi dňa 6. 9. 2017, ktorá sa konala v kultúrnom dome vo Svätom Antone obnovilo svoju činnosť Denné centrum pre seniorov, (ďalej len DC) ktoré patrí pod obec Svätý Anton. Na schôdzi sa zúčastnila p. starostka Simona Guláková a 18 členov z celkového počtu 21. Do výboru boli zvolení:

Predseda           Alica Gajanová
Podpredseda    Helena Račková
Pokladník           Eva Oravcová
Členovia             Blažena Kružlicová, Marian Buzalka

RELAXAČNÉ CVIČENIE

Starostka obce oznamuje občanom, že dnešným dňom boli zahájené práce na opravách miestnych komunikácií na úsekoch vybraných stavebnou komisiou. 

Priebeh realizácie:

3.5.2017 - most pod ZŠ 
                 - spodná ulica Záhumnie 

4.5.2017 - ulica v dolnej časti obce, smer futbalové ihrisko 

5.5.2017 - oprava výtlkov 

Týmto prosíme občanov o zhovievavosť a trpezlivosť počas prebiehajúcich prác.

Fotogaléria ...

Lekárska služba prvej pomoci

Obecná knižnica je otvorená :

Pondelok 10.00 hod. 16.00 hod.
Streda 10.00 hod. 15.00 hod.
Piatok 10.00 hod. 15.00 hod.

 

Srdečne  Vás víta

Alica Gajanová

20.8.2018 Zvoz plastov - separovaný zber
30.8.2018 Zvoz zmesového komunálneho odpadu