Vážení priatelia,

vitajte na oficiálnych stránkach obce Svätý Anton. Patríme medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce obce v našom regióne s bohatým spoločenským, kultúrnym aj športovým dianím.

Príjmite pozvanie na naše stránky. Veríme, že na nich nájdete všetky potrebné informácie a stanete sa ich pravidelnými návštevníkmi.

Hokejbal

Oznamujeme občanom, že v piatok 19. 06. 2015, v čase o 830 hod. do 1330, bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE. Bez el. energie bude celá obec.

MDD v našej obciMedzinárodný deň detí, je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Zvyčajne (ale nie všade) sa oslavuje 1. Júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na svetovej konferencii  pre blaho detí v Ženeve, Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou,  vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. MDD sa oslavuje viacej ako 21 krajinách.

A tak sme ani mi vo Svätom Antone nezabudli na naše deti. A 1. Júna sa MDD oslávil ako sa patrí. Začiatok, ktorý mal byť o 14.30  hod. na Rínku sa trošičku posunul, ale to vôbec nevadilo, lebo u nás je zvykom nepozerať na hodinky, ale na počasie. A pretože, aj slniečko má deti veľmi rado, tak rýchlo vykuklo spoza mrakov, aby mu náhodou z tej krásy niečo neušlo. A verte mi, že sa malo na čo pozerať. Ako prvé sa nám predstavilo divadlo BBC z Banskej Bystrice. Z veľkého klobúka vyskočili na pódium dva biele králiky a čo tie tam stvárali, no to ste mali vidieť. Taký velikánsky klobúk som ešte veru nevidela. Zmestila by sa do neho, hádam aj polovica detí zo škôlky, ktoré tiež prišli pekne v sprievode svojich p. učiteliek na túto veľkú oslavu.  Ale to bol len začiatok. No, povedzte mi, kto by už nemal rád psíkov a ešte takých, ktorí poslúchajú na slovo. A ako sme videli p. Koleda z Banskej Štiavnice to s nimi veru vie. A taký výcvik, ten veru dá zabrať nielen cvičiteľovi, ale aj psíkovi. Nechýbalo ani maľovanie na tvár. Niektoré deti sa dokonca  premenili, aj na zvieratká .Šikovné ruky Soligovej a Červeňovej sa mali veru čo obracať.  S obrázkom v ruke, ktorý si chceli dať deti namaľovať na tváričku poslušne čakali, kým si konečne sadli na stoličku pred naše maliarky. A kto by odolal sladkej dobrote akou bola cukrová vata. Nechýbalo občerstvenie a pravdaže dobrá nálada. A na tých trampolínkach to sa vám skákalo a niekedy veru aj padalo. Ale veď tento deň predsa patril našim deťom a tak sa bolo treba poriadne vyšantiť. Ako sa hovorí, v každej pesničky koniec býva, tak aj toto nádherné popoludnie sa muselo skončiť. Ale určite si z neho odniesli pekný zážitok nielen deti, ale aj ich rodičia. Veľké poďakovanie patrí od p. starostky S. Gulákovej našim sponzorom, ktorými boli: Pekný domov Banská Štiavnica, Balon desing – Zvolen a p. Koleda z .B.Štiavnice. No a pravdaže všetkým, ktorí sa tohto krásneho sviatku MDD zúčastnili a tak urobili veľkú radosť svojim deťom. Organizátorom bola Obec Svätý Anton. Ešte raz  ďakujeme a tešíme sa na vás o rok. 

Čítajte ďalej a pozrite si aj fotogalériu ...

 

Deň Matiek vo Svätom Antone Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Deň matiek  sa začal  na Slovensku oslavovať  po roku 1989. Tento rok sme si ho pripomenuli v nedeľu 10. mája.  Byť mamou  je najkrajšie povolanie v živote každej ženy.  Je  to špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky. Pre každého človeka je tá jeho matka najdôležitejším človekom na svete. Ani  vo Svätom Antone sme nezabudli na tento krásny  sviatok. Už pred 15.00 hod. sa začali schádzať mamičky so svojimi detičkami do kultúrneho domu. Deň matiek otvoril Boris Buzalka, žiak ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga krásnym príhovorom všetkým mamám a starým mamám. Starostka obce Simona Guláková privítala všetkých prítomných a vysoko vyzdvihla poslanie matky, ako človeka, ktorá si zaslúži nielen našu úctu a lásku, ale aj naše objatie. p.Jozef Sabo prednesom básne poďakoval všetkým mamám a ujal sa uvádzania vystúpenia detí. Na pódium prišli tí naši najmenší. Predviedli nám rozprávkový darček. Ako prvá bola rozprávka o repe. Ej, ale bola poriadne veľká, lebo ju detičky ledva vytiahli. No a tie kozliatka, asi nechodili do škôlky, lebo boli veľmi neposlušné. A k tomu ešte tá strašná striga v tej perníkovej chalúpke. Ešte že tam boli tie múdre sovičky, lebo neviem, neviem, ako by sa to bolo skončilo. A nakoniec nám detičky zaspievali peknú pieseň pre mamu. Za toto krásne vystúpenie ďakujeme nielen detičkám, ale aj šikovným p. učiteľkám: A. Valachovej, A.Rihovej, E.Krunkovej, M.Húskovej a M. Kašiarovej. Potom sa na pódiu vystriedali žiaci, ktorí nám predviedli spoločenské tance, literárno - hudobné pásmo, prednes básni a spev za doprovodu gitary. Poďakovanie patrí p. učiteľkám zo ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga: Mgr. S. Kollárovej,  Mgr. E.Ivaničovej, E. Ďurianovej a Mgr.Takáčovej.

Čítajte ďalej a pozrite si aj fotogalériu ...

70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny

Za oficiálny začiatok druhej svetovej vojny sa považuje 1. september 1939, keď Nemci napadli Poľsko. V Európe sa vojna skončila kapituláciou Nemecka 8. mája 1945. V Slovenskej republike je Deň víťazstva nad fašizmom dňom pracovného pokoja. Rozhodli o tom poslanci zákonodarného zboru v júni 1996. V tomto roku  si svet pripomína 70. výročie víťazstva nad fašizmom.

Čítajte ďalej a pozrite si aj fotogalériu ...
 
Príloha: 
 
Príloha: 
11.6.2015 Zvoz komunálneho odpadu
15.6.2015 Zvoz plastov